مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسورق کارتن سه لایه و پنج لایه

در این بخش از سایت، لیست قیمت انواع ورق با ترکیب ها و عرض های مختلف به صورت شیت ارائه می شود.

با مراجعه به سایت کارتن اینفو، می توانید تمامی ورق های تولیدی کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از انتخاب محصول موردنظر، به سبد خرید خود اضافه نمایید. در صورتی که ترکیبی غیر از موارد مندرج در سایت، موردنظر شما می باشد، می توانید جهت مشاوره و دریافت قیمت با شماره های 9-02188613768 و 5-03132121340 تماس حاصل فرمایید.

- قیمت های درج شده در سایت، دقیقا طبق لیست کارخانجات تولیدی و نقدی می باشد.

- قیمت های مندرج در لیست ها، بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

- لازم به ذکر است، در صورت انجام اعتبارسنجی، خرید به صورت مدت، امکانپذیر است.

 لیست قیمت ها، براساس آخرین تاریخ تغییر قیمت می باشد و بعد از آن تاریخ، تغییری نداشته است.

 


 

ورق کارتن سه لایه و پنج لایه آرمان کارتن ملایر

تاریخ: 1402/01/26
محصول قيمت
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

147,500 ﷼ 1402/03/06
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

141,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

135,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

141,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

135,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

129,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

124,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

130,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

118,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

124,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

118,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

112,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

118,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

112,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

112,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

106,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

100,500 ﷼ 1402/02/04
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

106,500 ﷼ 1402/02/04
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

209,500 ﷼ 1402/02/04
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

203,500 ﷼ 1402/02/04