مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
پارس آرا آمل

تولید کننده انواع کاغذ، ورق، جعبه، کارتن و محصولات سلولزی

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/02/19

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه سفید - فلوتینگ - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید - فلوتینگ - تست لاینر پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

85,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

92,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

94,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

101,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

87,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

سه لایه

C

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

77,900 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

پنج لایه

CE

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

129,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

پنج لایه

CE

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

137,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیازفت - بازیافت - بازیافت پارس آرا آمل

پنج لایه

CE

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

146,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پارس آرا آمل

پنج لایه

CE

120.130.140.150

چمستان - شهرک صنعتی کردآباد

155,800 ﷼ سفارش