مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
پوشش کارتن اسپادانا

armpooshesh4

کارخانه ورق سازی پوشش کارتن اسپادانا از سال ۱۳99 فعالیت خود را در زمینه تولید ورق های سه لایه و پنج لایه در شهرک صنعتی رازی اصفهان آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 300 هزار متر مربع ورق 3 لایه و 5 لایه را دارد. 

* عرض های تولیدی: 200-210-220-240               * فلوت تولیدی: B-C                 * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/03/19

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

83,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

89,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

99,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

95,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

93,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

88,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

103,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

108,350 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

115,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

123,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

110,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

109,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

103,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

96,550 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

117,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

114,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

121,400 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

129,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

138,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

122,400 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

94,350 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

99,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

105,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

113,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

سه لایه

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

99,950 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

137,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

144,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

142,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

154,600 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

149,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

147,800 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

پنج لایه

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

155,800 ﷼ سفارش