ورق

در این بخش از سایت، لیست قیمت انواع ورق با ترکیب ها و عرض های مختلف به صورت شیت ارائه می شود.

با مراجعه به سایت کارتن اینفو، می توانید تمامی ورق های تولیدی کارخانجات مختلف را مشاهده و پس از انتخاب محصول موردنظر، به سبد خرید خود اضافه نمایید. در صورتی که ترکیبی غیر از موارد مندرج در سایت، موردنظر شما می باشد، می توانید جهت مشاوره و دریافت قیمت با شماره های 9-02188613768 و 5-03132121340 تماس حاصل فرمایید.

- قیمت های درج شده در سایت، دقیقا طبق لیست کارخانجات تولیدی و نقدی می باشد.

- قیمت های مندرج در لیست ها، بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

- لازم به ذکر است، در صورت انجام اعتبارسنجی، خرید به صورت مدت، امکانپذیر است.

 لیست قیمت ها، براساس آخرین تاریخ تغییر قیمت می باشد و بعد از آن تاریخ، تغییری نداشته است.

 


 

ورق آرمان کارتن ملایر

تاریخ: 1401/02/06
محصول قيمت
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

126,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

121,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

115,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

119,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

114,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

108,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

108,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

113,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

102,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

106,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

101,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

95,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

103,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

97,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

96,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

90,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

84,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

سه لایه

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

91,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان ملایر

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

179,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

174,500 ﷼ سفارش