مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
یاس لیان ایرانیان

yadlian

یاس لیان ایرانیان تولید کننده انواع ورق سه و پنج لایه

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/02/25

محصول قيمت
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

94,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

101,400 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

106,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

100,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

107,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

112,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

105,550 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

112,450 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

117,850 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

سه لایه

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

89,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

پنج لایه

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

150,050 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

پنج لایه

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

155,850 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

پنج لایه

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

161,250 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

پنج لایه

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

161,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

پنج لایه

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

166,500 ﷼ سفارش