مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسیاس لیان ایرانیان

yadlian

یاس لیان ایرانیان تولیدکننده انواع ورق کارتن سه و پنج لایه

* عرض های تولیدی: 120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220       * فلوت تولیدی: B-C       

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1402/05/14

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

98,100 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

106,700 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

113,350 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

102,850 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

111,450 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

118,100 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

122,850 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

115,900 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

124,500 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

131,150 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

91,450 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

155,750 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

160,500 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

167,150 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

173,550 ﷼ 1402/05/14
ورق کارتن پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

180,200 ﷼ 1402/05/14