مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
یاس لیان ایرانیان

yadlian

یاس لیان ایرانیان تولید کننده انواع ورق کارتن سه و پنج لایه

* عرض های تولیدی: 120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220       * فلوت تولیدی: B-C       

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/07/18

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

84,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

91,850 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

97,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

90,750 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

97,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

102,950 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

108,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

97,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

104,150 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

109,400 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

79,650 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

137,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

143,050 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

148,300 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

149,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

154,750 ﷼ سفارش