مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسیاس لیان ایرانیان

yadlian

یاس لیان ایرانیان تولیدکننده انواع ورق کارتن سه و پنج لایه

* عرض های تولیدی: 120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220       * فلوت تولیدی: B-C       

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1403/02/29

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

107,650 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

111,800 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

115,300 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

115,200 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

119,350 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

122,850 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

130,400 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

124,500 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

128,650 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

132,150 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق سه لایه کارتن

B-C

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

104,150 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

165,650 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

173,200 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

176,700 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

182,500 ﷼ 1403/03/06
ورق کارتن پنج لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر یاس لیان ایرانیان

ورق پنج لایه کارتن

BC

120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

186,000 ﷼ 1403/03/06