مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
پارت کارتن سپاهان

logo_-_part_carton

کارخانه ورق سازی پارت کارتن سپاهان فعالیت خود را از سال ۱۳84 آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 60 هزار متر مربع ورق 3 لایه و 5 لایه را دارد. تولید سینگل B و E و همچنین ورق های هانی کامپ از دیگر فعالیت های این مجموعه می باشد.

 * عرض های تولیدی: 100-110-120-130-140-150-160               * فلوت تولیدی: B-C-E                * کات آف دوبل: ندارد 

 

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/02/26

محصول قيمت
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

86,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

90,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

95,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

99,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

94,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

99,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

103,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

109,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

114,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

118,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

124,950 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

96,850 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

101,950 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

105,950 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

112,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

103,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

107,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - کرافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

118,850 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید گرگان - فلوتینگ - بازیافت پارت کارتن سپاهان

سه لایه

C-B-E

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

108,600 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

144,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

148,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

153,600 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

154,750 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

159,850 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

158,850 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

158,750 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

165,000 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

167,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

171,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

177,750 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

152,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید گرگان - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پارت کارتن سپاهان

پنج لایه

BC-BE-CE

100,110.120.130.140.160

اصفهان - شهرضا

161,400 ﷼ سفارش