انجمن جنگل و کاغذ آمریکا (AF&PA) درباره روند تولید و ظرفیت کاغذ ایالات متحده اعلام کرد؛ ظرفیت کاغذ و مقوای ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ با ۱.۶ درصد کاهش به ۷۹.۷ میلیون تن رسید.

1356642

انجمن جنگل و کاغذ آمریکا (AF&PA) نتایج شصت‌ و چهارمین نظرسنجی سالانه ظرفیت و مصرف صنعت کاغذ را منتشر کرد. این گزارش، داده‌های دقیقی را درباره ظرفیت و تولید صنعت کاغذ ایالات متحده ارائه می‌کند که تیم آمار AF&PA گردآوری کرده است.

ظرفیت کاغذ و مقوای ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ با ۱.۶ درصد کاهش به ۷۹.۷ میلیون تن رسید. این در مقایسه با کاهش متوسط ۰.۹٪ در سال از سال ۲۰۱۴ است. تولید کاغذ و مقوا در ایالات متحده در سال گذشته ۷.۲ درصد کاهش یافت و در همه انواع کاغذ به جز دستمال کاغذی کاهش یافت.

 ظرفیت بسته‌بندی مبتنی بر کاغذ ایالات متحده

چهار دستگاه با ظرفیت تولید ۲.۱ میلیون تن مقوای جعبه و کاغذ بسته‌بندی در سال ۲۰۲۳ تاسیس شدند که همگی از ۱۰۰ درصد فیبر بازیافتی استفاده می‌کردند. با این حال، بیش از ۱.۷ میلیون تن ظرفیت، عمدتاً با استفاده از الیاف چوب، در سال ۲۰۲۳ برای همیشه حذف شد؛ زیرا این صنعت با ضعف تقاضا به دلیل انبار نکردن توسط مشتری و جریان‌های اقتصادی مواجه شد.

سال ۲۰۲۳ ظرفیت مقوای جعبه بسته‌بندی ۰.۷ درصد کاهش یافت. با وجود کاهش متوالی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ظرفیت مقوا به دلیل ۱۱ سال متوالی رشد با میانگین ۱.۶ درصد از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رسید. سهم مقوا از کل ظرفیت کاغذ و مقوا از سال ۲۰۲۱ از ۵۰ درصد فراتر رفته است.

ظرفیت کاغذ بسته‌بندی ۴.۸ درصد افزایش یافته است. همه رشد در کاغذهای بسته‌بندی بود. در همین حال، در سال ۲۰۲۳ ظرفیت مقوای جعبه‌ای ۲.۰ درصد کاهش یافت؛ همچنین درباره افزایش ظرفیت جعبه در سال ۲۰۲۵ برای پاسخگویی به تقاضا برای بسته‌بندی مصرفی مبتنی بر کاغذ برنامه‌هایی وجود دارد.

1356644

 ظرفیت چاپ ایالات متحده

در سال ۲۰۲۳ ظرفیت چاپ و تحریر ۰.۵ درصد کاهش یافت این درحالی است که این میزان در روند ۳ ساله ۷.۱ درصد و در روند ۱۰ ساله ۶.۹ درصدی کاهش یافته است و امسال، نخستین‌بار در بیش از ۵۰ سال، ظرفیت چاپ به زیر ۱۰ میلیون تن می‌رسد. ظرفیت چاپ و تحریر تنها ۱۲ درصد از کل ظرفیت کاغذ و مقوا را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است که از ۲۸ درصد آن از سال ۲۰۰۰ که ارتباطات الکترونیکی گسترده شد، کاهش یافته است.

منبع: ایبنا