در پشت انتخاب مرکب در صنایع چاپ و بسته بندی علمی وجود دارد، مرکبهای مختلف چاپ فلکسو برای کار بهتر با حامل های مختلف تصویر و بسترها ساخته شده اند.

 این مرکبها بطور طبیعی می خواهند به سطح رنگ بالاتر برسند. پیکربندی مناسب اجازه می دهد تا بیشترین مرکب ممکن به زیر بستر منتقل شود .سایر ملاحظات عبارتند از: سازگاری شیمیایی، استفاده نهایی محصول، مورد نیاز سرعت چاپو …

انتخاب بستر چاپی نیز یکی از عوامل اصلی در انتخاب مرکب است.بسترها می توانند شامل تخته موجدار، کاغذ،لمینت ها، فیلم وفویل ها باشد.

چهارنوع مرکب فلکسوگرافی عبارتند از:1-بر پایه آب 2-مبتنی بر حلال 3-پرتو ماوراء بنفش و الکترونی 4-روغن پایه

۱.مرکبهای بر پایه آب

به طور عمده از آب و رنگدانه با مواد افزودنی متنوعی مانند دفوامرها و مواد تشکیل دهنده برای کمک به خشک کردن و چسبندگی تشکیل شده است

عموماً از همه نوع مرکب بالاترین سطح کششی برخوردار است، برای هر نوع الاستومر مناسب است ، اما مخلوط های طبیعی رایج است، محبوب در صنعت بسته بندی

۲. مرکب بر اساس حلال

عمدتا از الکلها ، استاتها و رنگدانه ها با ۸۰-۹۰٪الکلها و ۱۰-۲۰٪از استاتها نسبت های شروع شایعی هستند

معمولاً تنش های سطح بسیار پایین تری نسبت به آب دارند، الاستومر epdm توصیه می شود، محبوب برای کیسه های خرید پلاستیکی و فیلم های صنعتی

۳. مرکبهای اشعه ماوراء بنفش (uv) و پرتو الکترونی (eb)

متشکل از پیش پرولیمرها ، مونومرها ، آغازگرهای عکس و رنگدانه ها، فقط در معرض اشعه ماوراء بنفش یا پرتو الکترونی خشک می شود و می چسبد، ویسکوزیته بالاتر، الاستومر epdm معمولاً برای مقاومت در برابر ازن توصیه می شود، محبوب در صنعت بسته بندی مواد غذایی بسته بندی بیرونی

۴- مرکب پایه روغن

مرکب از هیدروکربن ها و رنگدانه ها،حلالهای مخلوط شده بسیار سفت و سخت مانند نفت و هگزان هستند،روغن معدنی گاهی استفاده می شود، الاستومر بونا / نیتریل توصیه می شود، محبوب در صنعت چاپ و نشر

مرکبهای فلکسوگرافی به دو دسته تقسیم می شوند: فرار و انرژی قابل درمان

مرکبهای فرار حاوی یک حلال مایع – مانند آب یا الکل هستند – که تبخیر می شود و تصویر را روی بستر می گذارد.

مرکبهای قابل تصفیه انرژی از طریق اتصال بین مولکولی خشک می شوند که مرکب را روی بستر محکم می کند.

انتخاب بین مرکبهای فلکسوگرافی

هر مرکب – با فرمولهای مناسب – می تواند تقریباً روی هر بستر کار کند. اما برخی از ترکیبات بدنی با هم بهتر عمل می کنند ، مانند حلال بر اساس کیسه های پلاستیکی یا روغن مبتنی بر روزنامه.

تنش سطحی در این انتخاب یک نکته اساسی محسوب می شود. مرکب باید کمترین میزان دن باشد. سطح چاپ صفحه یا آستین باید سطح رنگ بالاتری باشد و بستر آن بالاترین باشد. مجدداً مرکبها به سمت انرژی سطح بالاتر ترسیم می شوند.

ملاحظات سطح رنگ برای چاپ بهینه

مرکبهای مبتنی بر آب معمولاً با سرعت مطبوعات محدودیت هایی دارند . با این حال ، مرکبهای مبتنی بر حلال در اجاق های معمولی با سرعت مطبوعات بالا خشک می شوند .

اگر بستر جاذب باشد:

خشک کردن هر دومرکب مبتنی بر آب و حلال عموماً مشابه است

از آب پایه بیشتر استفاده می شود

اگر بستر غیر جاذب است:

امکان خشک کردن مرکب بسیار مهم است

چاپگرها به طور معمول مرکبهای قابل درمان با حلال یا uv را انتخاب می کنند

برخی فرمول های مبتنی بر آب کار می کنند