بانک اطلاعات

نام شرکت دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
یکتا رول نوین

یکتا رول نوین

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۱-۰۵-۲۹ ۱۱:۱۳:۰۰194
یسنا کارتن یزد

یسنا کارتن یزد

ورق سازییزد---۱۴۱۰-۰۷-۱۶ ۱۳:۴۰:۰۰263
یاس لیان ایرانیان

یاس لیان ایرانیان

ورق سازیتهران---۱۴۱۲-۰۸-۲۰ ۱۴:۵۰:۰۰144
گلکاه

گلکاه

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۲ ۱۳:۲۱:۰۰102
گلستان کاغذ پرشیا ایساتیس

گلستان کاغذ پرشیا ایساتیس

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۹-۱۴ ۱۶:۲۳:۰۰502
گلستان کاغذ پرشیا

گلستان کاغذ پرشیا

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۸-۲۹ ۱۰:۵۴:۰۰331
گلبرگ

گلبرگ

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)اصفهان---۱۴۱۰-۱۲-۰۵ ۱۲:۴۳:۰۰257
گسترش روان ریس

گسترش روان ریس

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۲۲ ۱۲:۵۲:۰۰269
گرگان صادق

گرگان صادق

آخال و ضایعاتگلستان---۱۴۱۰-۰۷-۲۵ ۱۰:۴۰:۰۰212
گروه طراحی و چاپ ایرانا

گروه طراحی و چاپ ایرانا

چاپخانه و کارتن سازیاصفهان---۱۴۱۰-۰۹-۱۸ ۱۱:۵۴:۰۰225
گروه صنعتی سیگنال پک

گروه صنعتی سیگنال پک

تسمه و منگنهتهران---۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۸:۰۰290
گروه صنعتی تیوا

گروه صنعتی تیوا

آخال و ضایعاتتهرانتوافقی و بستگی به نوع سفارش تومانانقضا نامحدود282