مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
شرکت آرمان ابتکار کیمیا

شرکت آرمان ابتکار کیمیا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)فارس---۱۴۱۲-۱۱-۱۶ ۱۵:۰۷:۰۰53
گروه تولیدی موسوی

گروه تولیدی موسوی

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۱۰-۲۸ ۱۲:۳۵:۰۰67
اطلس سلولز کاسپین

اطلس سلولز کاسپین

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)آذربایجان شرقی---۱۴۱۲-۰۹-۲۶ ۱۳:۴۰:۰۰76
الو مقوا

الو مقوا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)اصفهان---انقضا نامحدود103
پارت سلولزفریمان

پارت سلولزفریمان

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)خراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۸-۰۶ ۱۲:۲۹:۰۰116
شرکتمهبد تجارت فردا

شرکتمهبد تجارت فردا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۰۸:۰۰159
شرکت کاردو کارتن بوکان

شرکت کاردو کارتن بوکان

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)آذربایجان غربی---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۴۷:۰۰95
شرکت سان تجارت سلولز

شرکت سان تجارت سلولز

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۸:۰۰131
شرکت تک نگار قرن امروز

شرکت تک نگار قرن امروز

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۴:۲۸:۰۰96
شرکت بشکه مقوایی ماهور

شرکت بشکه مقوایی ماهور

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۳:۳۷:۰۰129
شرکت پیشرو کاغذ گستران ایوانکی

شرکت پیشرو کاغذ گستران ایوانکی

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)سمنان---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۳:۲۸:۰۰347
انجمن وارد کنندگان کاغذ مقوا و فراوردههای سلولزی ایران

انجمن وارد کنندگان کاغذ مقوا و فراوردههای سلولزی ایران

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۶ ۱۳:۵۶:۰۰117