کاغذ سازی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
تاو کاغذ ارس

تاو کاغذ ارس

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۳-۰۲-۲۲ ۱۰:۴۹:۰۰527
پیشتازان سلولز شرق

پیشتازان سلولز شرق

کاغذ سازیاصفهان---انقضا نامحدود372
مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۸-۲۵ ۱۳:۰۴:۰۰127
مجتمع کاغذ سازی تبریز

مجتمع کاغذ سازی تبریز

کاغذ سازیمازندران---۱۴۱۲-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۵:۰۰202
فرآوری سلولز زاگرس

فرآوری سلولز زاگرس

کاغذ سازیلرستان---انقضا نامحدود367
شرکت نگین تجارت آروند گیتا

شرکت نگین تجارت آروند گیتا

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۲۱:۰۰154
شرکت کاغذنیل گرمسار

شرکت کاغذنیل گرمسار

کاغذ سازیسمنان---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۵۶:۰۰180
شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۰۵:۰۰157
شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۳۵:۰۰487
شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۱۸:۰۰151
سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۲:۳۶:۰۰133
پارس کاغذ مشهد

پارس کاغذ مشهد

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۵-۳۰ ۱۳:۲۵:۰۰166