کاغذ سازی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
پیشتازان سلولز شرق

پیشتازان سلولز شرق

کاغذ سازیاصفهان---انقضا نامحدود42
مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۸-۲۵ ۱۳:۰۴:۰۰62
مجتمع کاغذ سازی تبریز

مجتمع کاغذ سازی تبریز

کاغذ سازیمازندران---۱۴۱۲-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۵:۰۰115
فرآوری سلولز زاگرس

فرآوری سلولز زاگرس

کاغذ سازیلرستانتماس با شماره 09106543970 تومانانقضا نامحدود198
شرکت نگین تجارت آروند گیتا

شرکت نگین تجارت آروند گیتا

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۲۱:۰۰83
شرکت کاغذنیل گرمسار

شرکت کاغذنیل گرمسار

کاغذ سازیسمنان---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۵۶:۰۰94
شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۰۵:۰۰91
شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۳۵:۰۰263
شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۱۸:۰۰81
سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۲:۳۶:۰۰77
پارس کاغذ مشهد

پارس کاغذ مشهد

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۵-۳۰ ۱۳:۲۵:۰۰92
شرکت محصولات کاغذی لطیف

شرکت محصولات کاغذی لطیف

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۹ ۱۱:۱۱:۰۰100