مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
اکسیر تجارت تارا

اکسیر تجارت تارا

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)اصفهان---انقضا نامحدود19
سیلیکات فانا تبریز نمایندگی باوند

سیلیکات فانا تبریز نمایندگی باوند

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)آذربایجان شرقی11,111,111 تومانانقضا نامحدود38
چسب سیلیکات فانا

چسب سیلیکات فانا

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)آذربایجان شرقی---۱۴۱۳-۰۱-۲۹ ۱۱:۰۷:۰۰55
پگاه محیط آرین

پگاه محیط آرین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)اصفهان---۱۴۱۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۶:۰۰46
صنایع شیمیایی سبز پارسیان

صنایع شیمیایی سبز پارسیان

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)اصفهان---۱۴۱۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۵:۰۰40
گسترش روان ریس

گسترش روان ریس

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۲۲ ۱۲:۵۲:۰۰281
مانی سلولز تامین

مانی سلولز تامین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰63
شرکت صنایع نشاسته الوند

شرکت صنایع نشاسته الوند

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴:۵۸:۰۰59
سوبرا رزین

سوبرا رزین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۰-۰۹ ۱۰:۵۷:۰۰67
شرکت نوین برچسب هرمس

شرکت نوین برچسب هرمس

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۱۳:۰۰170
شرکت شیمیایی انرژی سمنان

شرکت شیمیایی انرژی سمنان

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۲:۵۷:۰۰119
ایران چسب

ایران چسب

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)قزوین---۱۴۱۲-۰۵-۱۵ ۱۳:۰۲:۰۰114