مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
چسب سیلیکات فانا

چسب سیلیکات فانا

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)آذربایجان شرقی---۱۴۱۳-۰۱-۲۹ ۱۱:۰۷:۰۰8
پگاه محیط آرین

پگاه محیط آرین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)اصفهان---۱۴۱۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۶:۰۰3
صنایع شیمیایی سبز پارسیان

صنایع شیمیایی سبز پارسیان

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)اصفهان---۱۴۱۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۵:۰۰7
گسترش روان ریس

گسترش روان ریس

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۲۲ ۱۲:۵۲:۰۰227
مانی سلولز تامین

مانی سلولز تامین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۱۶ ۱۵:۰۰:۰۰35
شرکت صنایع نشاسته الوند

شرکت صنایع نشاسته الوند

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴:۵۸:۰۰34
سوبرا رزین

سوبرا رزین

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۱۰-۰۹ ۱۰:۵۷:۰۰38
شرکت نوین برچسب هرمس

شرکت نوین برچسب هرمس

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۱۳:۰۰96
شرکت شیمیایی انرژی سمنان

شرکت شیمیایی انرژی سمنان

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۲:۵۷:۰۰79
ایران چسب

ایران چسب

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)قزوین---۱۴۱۲-۰۵-۱۵ ۱۳:۰۲:۰۰89
روشناآب آوش(دانش بنیان)

روشناآب آوش(دانش بنیان)

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۲ ۱۳:۵۰:۰۰100
گلکاه

گلکاه

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)تهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۲ ۱۳:۲۱:۰۰87