بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیت قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
کارتن شبنم مراغه

کارتن شبنم مراغه

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۶:۴۸:۰۰360
ابتکار کاغذ

ابتکار کاغذ

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۲۷ ۱۱:۰۰:۰۰289
صنایع کاغذ و مقوا سازی تبریز رول (امید پور )

صنایع کاغذ و مقوا سازی تبریز رول (امید پور )

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۹-۱۸ ۱۶:۰۰:۰۰393
کاغذ سازی سادات

کاغذ سازی سادات

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۸:۰۰643
شهریار پاپیروس تبریز

شهریار پاپیروس تبریز

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود485
صبا کاغذ آروین سهند

صبا کاغذ آروین سهند

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود194
تاو کاغذ ارس

تاو کاغذ ارس

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۳-۰۲-۲۲ ۱۰:۴۹:۰۰527
اطلس کارتن تبریز

اطلس کارتن تبریز

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۷-۱۶ ۱۴:۱۳:۰۰210
اطمینان مهر بناب

اطمینان مهر بناب

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۳۶:۰۰378
شرکت کارتن شبنم مراغه

شرکت کارتن شبنم مراغه

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۶:۵۶:۰۰208
شرکت کارتن شبنم مراغه

شرکت کارتن شبنم مراغه

ورق سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود442
سپهر کاغذ تبریز

سپهر کاغذ تبریز

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۲۷ ۱۰:۱۱:۰۰236