بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیت قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
کارتن شبنم مراغه

کارتن شبنم مراغه

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۶:۴۸:۰۰288
ابتکار کاغذ

ابتکار کاغذ

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۲۷ ۱۱:۰۰:۰۰222
صنایع کاغذ و مقوا سازی تبریز رول (امید پور )

صنایع کاغذ و مقوا سازی تبریز رول (امید پور )

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۹-۱۸ ۱۶:۰۰:۰۰348
کاغذ سازی سادات

کاغذ سازی سادات

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۱۱-۱۱ ۱۳:۲۸:۰۰504
شهریار پاپیروس تبریز

شهریار پاپیروس تبریز

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود361
صبا کاغذ آروین سهند

صبا کاغذ آروین سهند

کاغذ سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود127
اطلس کارتن تبریز

اطلس کارتن تبریز

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۷-۱۶ ۱۴:۱۳:۰۰178
اطمینان مهر بناب

اطمینان مهر بناب

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۳۶:۰۰273
شرکت کارتن شبنم مراغه

شرکت کارتن شبنم مراغه

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۶:۵۶:۰۰175
شرکت کارتن شبنم مراغه

شرکت کارتن شبنم مراغه

ورق سازیآذربایجان شرقی---انقضا نامحدود290
سپهر کاغذ تبریز

سپهر کاغذ تبریز

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۸-۲۷ ۱۰:۱۱:۰۰207
زرین نگار امین تبریز

زرین نگار امین تبریز

ورق سازیآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۰۹-۲۶ ۱۳:۵۲:۰۰250