مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسسپهر زرین پویا

sepehr-zarin

شرکت سپهر زرین پویا فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ با تولید کارتن آغاز نمود. در سال ۱۳۹۱ خط تولید ورق کارتن سه لایه و پنج لایه را راه اندازی نمود. توان تولید ورق کارتن در هر شیفت، 50000 متر می باشد. این شرکت با داشتن دستگاه های به روز کارتن سازی قابلیت چاپ هر گونه تصویر بر روی کارتن و همچنین امکان تولید کارتن های لمینتی و دایکاتی با تیراژ بالا را داراست.

* عرض های تولیدی: 90-100-110-120-130-140-150-160     * فلوت تولیدی: B-C-E    * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1403/02/03

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

99,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

107,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

114,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

122,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

126,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

127,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

134,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

141,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

135,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

149,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

156,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید ممتاز - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

142,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

134,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

141,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

148,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

142,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

156,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

149,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

113,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

127,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

120,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

121,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

128,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

135,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

128,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

106,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

113,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

114,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

121,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

123,500 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

157,000 ﷼ 1403/02/08
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

اصفهان - سگزی

171,000 ﷼ 1403/02/08