سپهر زرین پویا

sepehr-zarin

شرکت سپهر زرین پویا فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ با تولید کارتن آغاز نمود. در سال ۱۳۹۱ خط تولید ورق سه لایه و پنج لایه را راه اندازی نمود. توان تولید ورق در هر شیفت، 50000 متر می باشد. این شرکت با داشتن دستگاه های به روز کارتن سازی قابلیت چاپ هر گونه تصویر بر روی کارتن و همچنین امکان تولید کارتن های لمینتی و دایکاتی با تیراژ بالا را داراست.

* عرض های تولیدی: 90-100-110-120-130-140-150-160               * فلوت تولیدی: B-C-E                 * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/02/05

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

83,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

90,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

87,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

94,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ایرانی - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

106,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

104,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

111,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

118,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

111,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

118,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید ممتاز - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

125,500 ﷼ سفارش
ورقه سه لایه سفید ممتاز - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

122,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

108,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

115,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

122,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

115,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

129,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

122,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

97,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

111,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

104,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

104,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

111,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

118,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

113,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

90,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

97,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

97,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

104,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت سنگین - بازیافت سنگین سپهر زرین پویا

سه لایه

C-B-E

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

106,000 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

پنج لایه

BC-BE-CE

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

139,000 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سپهر زرین پویا

پنج لایه

BC-BE-CE

90,100,110,120,130,140,150,160

اصفهان - سگزی

153,000 ﷼ سفارش