نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مزایده 2210 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ باطله و اوراق امحایی

مزایده 2210 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ باطله و اوراق امحایی

مزایده هاگلستان---۱۴۱۲-۰۸-۱۱ ۱۵:۰۷:۰۰0
مناقصه 883 - خرید 40 هزار عدد کارتن زیره و رویه

مناقصه 883 - خرید 40 هزار عدد کارتن زیره و رویه

مناقصه هاگلستان---۱۴۱۲-۰۶-۲۵ ۱۰:۲۲:۰۰6
کاغذ هیرکانیا

کاغذ هیرکانیا

کاغذ سازیگلستان---انقضا نامحدود38
مناقصه 822- خرید 400 هزار عدد کارتن زیره و رویه

مناقصه 822- خرید 400 هزار عدد کارتن زیره و رویه

مناقصه هاگلستان---۱۴۱۱-۰۹-۱۳ ۱۱:۲۹:۰۰4
مزایده 2062 - فروش 10 تن ضایعات اسناد پزشکی

مزایده 2062 - فروش 10 تن ضایعات اسناد پزشکی

مزایده هاگلستان---۱۴۱۱-۰۳-۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰0
زرین کاغذ گلستان

زرین کاغذ گلستان

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۱۱-۱۵ ۱۲:۴۲:۰۰342
افست چهار فصل

افست چهار فصل

چاپخانه و کارتن سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۹-۱۸ ۱۶:۱۹:۰۰148
گلستان کاغذ پرشیا ایساتیس

گلستان کاغذ پرشیا ایساتیس

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۹-۱۴ ۱۶:۲۳:۰۰266
فرآوری کاغذ تسکا امید جلین

فرآوری کاغذ تسکا امید جلین

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۸-۳۰ ۱۳:۲۸:۰۰208
گلستان کاغذ پرشیا

گلستان کاغذ پرشیا

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۸-۲۹ ۱۰:۵۴:۰۰275
تعاونی همایش

تعاونی همایش

کاغذ سازیگلستان---۱۴۱۰-۰۸-۲۰ ۱۱:۰۶:۰۰235
گرگان صادق

گرگان صادق

آخال و ضایعاتگلستان---۱۴۱۰-۰۷-۲۵ ۱۰:۴۰:۰۰153