نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مزایده 2224 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ و کارتن

مزایده 2224 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ و کارتن

مزایده هاقزوین---۱۴۱۲-۰۸-۲۳ ۱۲:۴۰:۰۰0
مزایده 2209 - فروش 20 تن ضایعات کارتن معمولی و رولی

مزایده 2209 - فروش 20 تن ضایعات کارتن معمولی و رولی

مزایده هاقزوین---۱۴۱۲-۰۸-۰۸ ۱۴:۵۸:۰۰0
مزایده 2194 - فروش انواع ضایعات کارتن

مزایده 2194 - فروش انواع ضایعات کارتن

مزایده هاقزوین---۱۴۱۲-۰۷-۲۴ ۱۱:۳۴:۰۰0
مزایده 2164 - فروش 10 تن کاغذ باطله

مزایده 2164 - فروش 10 تن کاغذ باطله

مزایده هاقزوین---۱۴۱۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۳۱:۰۰0
مزایده 2160- فروش 15 تن ضایعات کرافت خارجی

مزایده 2160- فروش 15 تن ضایعات کرافت خارجی

مزایده هاقزوین---۱۴۱۲-۰۵-۱۹ ۱۵:۲۳:۰۰8
مناقصه 859 - خرید 23 هزار عدد کارتن یخچال

مناقصه 859 - خرید 23 هزار عدد کارتن یخچال

مناقصه هاقزوین---۱۴۱۲-۰۵-۱۷ ۱۱:۵۰:۰۰2
ایران چسب

ایران چسب

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)قزوین---۱۴۱۲-۰۵-۱۵ ۱۳:۰۲:۰۰48
کارتن ارم فراز خرمدشت

کارتن ارم فراز خرمدشت

چاپخانه و کارتن سازیقزوین---انقضا نامحدود105
ارجمند چاپ کاسپین

ارجمند چاپ کاسپین

چاپخانه و کارتن سازیقزوین---۱۴۱۱-۰۹-۰۷ ۱۴:۱۴:۰۰98
مزایده 2132 - فروش 10 تن ضایعات کارتن

مزایده 2132 - فروش 10 تن ضایعات کارتن

مزایده هاقزوین---۱۴۱۱-۰۸-۲۸ ۱۰:۰۴:۰۰1
مزایده 2117- فروش 32 تن ضایعات کارتن و جعبه

مزایده 2117- فروش 32 تن ضایعات کارتن و جعبه

مزایده هاقزوین---۱۴۱۱-۰۷-۲۹ ۱۰:۴۸:۰۰0
مزایده 2114 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده 2114 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده هاقزوین---۱۴۱۱-۰۷-۲۶ ۱۲:۰۶:۰۰0