این تور در تاریخ 18-12 نوامبر 2019 (27-21 آبان ماه 98) در کشور اسپانیا برگزار شد. شرکت کنندگان، بازدید 2 روزه نمایشگاه در شهر مادرید را داشتند.همچنین بازدید از اماکن تفریحی شهر بارسلون و بازدید یک روزه از کشور سوئیس نیز از دیگر برنامه های این تور بود.

WhatsApp Image 2021 09 21 at 110542

WhatsApp Image 2021 09 21 at 110551

WhatsApp Image 2021 09 21 at 110552

WhatsApp Image 2021 09 21 at 110553
 
WhatsApp Image 2021 09 21 at 110555
 
WhatsApp Image 2021 09 21 at 110545