مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
شرکت آرمان ابتکار کیمیا

شرکت آرمان ابتکار کیمیا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)فارس---۱۴۱۲-۱۱-۱۶ ۱۵:۰۷:۰۰5
گروه تولیدی موسوی

گروه تولیدی موسوی

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۱۰-۲۸ ۱۲:۳۵:۰۰22
اطلس سلولز کاسپین

اطلس سلولز کاسپین

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)آذربایجان شرقی---۱۴۱۲-۰۹-۲۶ ۱۳:۴۰:۰۰33
الو مقوا

الو مقوا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)اصفهان---انقضا نامحدود46
پارت سلولزفریمان

پارت سلولزفریمان

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)خراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۸-۰۶ ۱۲:۲۹:۰۰79
شرکتمهبد تجارت فردا

شرکتمهبد تجارت فردا

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۰۸:۰۰57
شرکت کاردو کارتن بوکان

شرکت کاردو کارتن بوکان

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)آذربایجان غربی---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۴۷:۰۰60
شرکت سان تجارت سلولز

شرکت سان تجارت سلولز

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۲:۱۸:۰۰57
شرکت تک نگار قرن امروز

شرکت تک نگار قرن امروز

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۴:۲۸:۰۰53
شرکت بشکه مقوایی ماهور

شرکت بشکه مقوایی ماهور

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۳:۳۷:۰۰69
شرکت پیشرو کاغذ گستران ایوانکی

شرکت پیشرو کاغذ گستران ایوانکی

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)سمنان---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۳:۲۸:۰۰224
انجمن وارد کنندگان کاغذ مقوا و فراوردههای سلولزی ایران

انجمن وارد کنندگان کاغذ مقوا و فراوردههای سلولزی ایران

مقوا سازی(لوله مقوایی و نبشی و...)تهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۶ ۱۳:۵۶:۰۰82