کاغذ سازی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
پیشتازان سلولز شرق

پیشتازان سلولز شرق

کاغذ سازیاصفهان---انقضا نامحدود313
مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۸-۲۵ ۱۳:۰۴:۰۰82
مجتمع کاغذ سازی تبریز

مجتمع کاغذ سازی تبریز

کاغذ سازیمازندران---۱۴۱۲-۰۷-۱۱ ۱۲:۱۵:۰۰147
فرآوری سلولز زاگرس

فرآوری سلولز زاگرس

کاغذ سازیلرستان---انقضا نامحدود266
شرکت نگین تجارت آروند گیتا

شرکت نگین تجارت آروند گیتا

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۲۱:۰۰112
شرکت کاغذنیل گرمسار

شرکت کاغذنیل گرمسار

کاغذ سازیسمنان---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۵۶:۰۰124
شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

شرکت صنایع نو ظهور شاهرود

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۰۵:۰۰118
شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

شرکت صنایع کاغذ سنگی فروردین

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۳۵:۰۰368
شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

شرکت صنایع تولید ورق و ظروف مقوایی

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۶-۱۲ ۱۳:۱۸:۰۰110
سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۲:۳۶:۰۰100
پارس کاغذ مشهد

پارس کاغذ مشهد

کاغذ سازیخراسان رضوی---۱۴۱۲-۰۵-۳۰ ۱۳:۲۵:۰۰126
شرکت محصولات کاغذی لطیف

شرکت محصولات کاغذی لطیف

کاغذ سازیتهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۹ ۱۱:۱۱:۰۰129