قیمت کاغذ و مقوا 1401/03/29

ردیفنوع کاغذقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ لاینر ساده درجه 1 122000-132000  کیلوگرم 
2 کاغذ لاینر ساده درجه 2 110000-120000 کیلوگرم 
3 کاغذ تست لاینر 170000-185000 کیلوگرم 
4 کاغذ فلوتینگ 167000-180000  کیلوگرم 
5 کاغذ کرافت 220000-268000 کیلوگرم  
6 آخال 55000-65000 کیلوگرم
       

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ تحریر

 70x100

70

چینی

9100000  بند
2 کاغذ تحریر 60x90 70 چینی 6350000  بند
3 کاغذ گلاسه 70x100 90 نوپا 380000  کیلوگرم 
4 کاغذ گلاسه 70x100 300 نوپا 508000   کیلوگرم 
5 مقوا پشت طوسی 60x90 250 هندی 330000  کیلوگرم  
6 مقوا پشت طوسی 60x90 300 هندی 330000   کیلوگرم 
7 ایندربرد 60x90 300 نینگیو 510000  کیلوگرم  
             
             
             

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا