قیمت روز کاغذ و مقوا 1402/06/29

ردیفنوع کاغذقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ لاینر ساده درجه 1 125000-137000  کیلوگرم 
2 کاغذ لاینر ساده درجه 2 115000-125000 کیلوگرم 
3 کاغذ تست لاینر 175000-185000 کیلوگرم 
4 کاغذ فلوتینگ 170000-180000  کیلوگرم 
5 کاغذ کرافت 230000-290000 کیلوگرم  
6 آخال 60000-68000 کیلوگرم
       

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ تحریر

 70x100

70

چینی

13.300.000 بند
2 کاغذ تحریر 60x90 70 چینی 10.300.000  بند
3 کاغذ گلاسه 70x100 90 نوپا 515.000 کیلوگرم 
4 کاغذ گلاسه 70x100 300 نوپا 435.000  کیلوگرم 
5 مقوا پشت طوسی 60x90 250 هندی 380.000  کیلوگرم  
6 مقوا پشت طوسی 60x90 300 هندی 380.000   کیلوگرم 
7 ایندربرد 60x90 300 نینگیو 540.000  کیلوگرم  
             
             
             

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا