قیمت روز کاغذ و مقوا 1403/04/30

ردیفنوع کاغذقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ لاینر ساده درجه 1 141000-148000  کیلوگرم 
2 کاغذ لاینر ساده درجه 2 135000-139000 کیلوگرم 
3 کاغذ تست لاینر 170000-223000 کیلوگرم 
4 کاغذ فلوتینگ 165000-185000  کیلوگرم 
5 کاغذ کرافت 223000-283000 کیلوگرم  
6 آخال 70000-85000 کیلوگرم
       

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ تحریر

 70x100

70

چینی

12.500.000 بند
2 کاغذ تحریر 60x90 70 چینی 9.500.000  بند
3 کاغذ گلاسه 70x100 90 نوپا 520.000 کیلوگرم 
4 کاغذ گلاسه 70x100 300 نوپا 565.000  کیلوگرم 
5 مقوا پشت طوسی 60x90 250 کره ای 425.000  کیلوگرم  
6 مقوا پشت طوسی 60x90 300 کره ای 425.000   کیلوگرم 
7 ایندربرد 60x90 300 نینگیو 630.000  کیلوگرم  
             
             
             

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا