قیمت روز کاغذ و مقوا 1402/12/07

ردیفنوع کاغذقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ لاینر ساده درجه 1 120000-130000  کیلوگرم 
2 کاغذ لاینر ساده درجه 2 115000-120000 کیلوگرم 
3 کاغذ تست لاینر 165000-180000 کیلوگرم 
4 کاغذ فلوتینگ 160000-175000  کیلوگرم 
5 کاغذ کرافت 210000-270000 کیلوگرم  
6 آخال 60000-68000 کیلوگرم
       

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ تحریر

 70x100

70

چینی

13.000.000 بند
2 کاغذ تحریر 60x90 70 چینی 11.000.000  بند
3 کاغذ گلاسه 70x100 90 نوپا 495.000 کیلوگرم 
4 کاغذ گلاسه 70x100 300 نوپا 495.000  کیلوگرم 
5 مقوا پشت طوسی 60x90 250 کره ای 365.000  کیلوگرم  
6 مقوا پشت طوسی 60x90 300 کره ای 365.000   کیلوگرم 
7 ایندربرد 60x90 300 نینگیو 575.000  کیلوگرم  
             
             
             

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا