چوب از سه ماده اصلي سلولز، همي سلولز و ليگنين تشكيل شده است. در فرآيند‌هاي شيميايي توليد خمير كاغذ، ليگنين كه نوعي ماده شيميايي تيره رنگ است و مانند چسب ميان اليافي در چوب عمل مي‌كند، ماده‌اي مضر است و ما سعي مي‌كنيم با اعمال روش‌هايي آن را از چوب خارج كنيم.

اگر ليگنين به خوبي از چوب خارج نشود، رنگ كاغذ پس از مدتي و در معرض نور به زرد و قهوه‌اي مي‌گرايد، كما اين‌كه دركاغذهاي روزنامه كه ماندگاري آن براي ما اهميت كمتري دارد، ليگنين كمتري را از چوب خارج مي‌كنند و مي‌بينيم كه پس از مدتي كه در مجاورت نورآفتاب قرار مي‌گيرند زرد مي‌شوند.

گرده بينه‌هاي چوبي وقتي وارد كارخانه كاغذسازي مي‌شوند، توسط دستگاه چيپر به چيپس‌هايي در ابعاد 3-2 سانتي‌متر طول و 2-1 سانتي‌متر عرض با ضخامت10- 5 ميلي‌متر تبديل مي‌شوند و سپس وارد دستگاه بخارزني مي‌شوند.

با توجه به اين‌كه در داخل سلول‌هاي چوب هم آب وجود دارد، ليگنين موجود در الياف چوب‌ها در اثر بخار آب و فشار به طور كامل نرم شده و قابليت جداسازي الياف چوب تا حد زيادي افزايش مي‌يابد. در ادامه آنها را به داخل دايجيستر يا ديگ پخت مي‌فرستند و به وسيله مواد شيميايي چوب را به اصطلاح مي‌پزند.

سلولز با توجه به درجه پليمريزاسيون بالا (DP) (DP=Degree of Polymerization) در اين مواد شيميايي حل نمي‌شود، ولي همي سلولز با توجه به DP پايين‌تر مقداري حل مي‌شود. سپس محلول خروجي دايجستر را- كه مايعي سياه رنگ به نام ليكور (ليگنين حل شده) است- از انتهاي ديگ خارج مي‌كنند و با افشانه كردن آن به عنوان سوخت مجدد از آن استفاده مي‌كنند.

در مرحله بعد بايستي الياف به‌طور کامل از يکديگر جدا شوند که اين کار توسط دستگاهي به نام ريفاينر (پالايشگر) صورت مي‌پذيرد. اين دستگاه داراي دو دسيک است که در سطح آنها برجستگي‌هاي کوچکي وجود دارد. در بسياري از موارد يکي از دو ديسک ثابت و ديگري مي‌چرخد. محلول خمير به فاصله کم ميان اين دو صفحه وارد مي‌شود. بر اثر چرخش صفحه دوار دو اتفاق مي‌افتد. يکي اين‌که الياف به هم چسبيده از يکديگر جدا شده و دوم اين‌که بر اثر برخورد زائده‌هاي ديسک دوار با ديواره الياف، آنها حال پرزدار مي‌يابند که اين امر در اتصال الياف به يکديگر از اهميت بالايي برخوردار است. هر چه پرزهاي الياف بيشتر شوند، اتصالات بيشتري مي‌دهند و راديكال‌هاي آزاد يا OH‌هاي بيشتري براي پيوند هيدروژني آماده مي‌شود. البته فاصله اين دو ديسك هم بر اساس استانداردهايي تعيين مي‌شود تا از فاصله‌اي معين، به هم نزديك‌تر نشوند كه فيبر آسيب ببيند. در اين مرحله خمير چوب ما آماده است