صاحبان جدید کارخانه کاغذ شاتون 600 میلیون پوند سرمایه گذاری می کنند تا این کارخانه را به "یکی از پیشرفته ترین کارخانه های کاغذ دنیا از نظر فناوری" تبدیل کنند.

اکنون تأیید شده است که گروه خدمات حرفه ای آروپ به همراه معماران AHR انتخاب شده اند که این کاغذ سازی را گسترش و توسعه دهند.

اندی پنینگتون، مدیر Arup، گفت: این توسعه یکی از پیشرفته ترین کارخانه های کاغذ در جهان را ایجاد می کند و همچنین ظرفیت بازیافت قابل توجهی را برای بخشی از بریتانیا افزایش می دهد.

انتظار می‌رود گسترش این کارخانه 660 شغل جدید ایجاد کند و فاز اول آن در سال 2024 عملیاتی شود.

مدیر کل شاتون Dan Johnson، گفت: این یک زمان بسیار هیجان انگیز در کارخانه است و ما مشتاقانه منتظر همکاری با Arup برای ارائه یک مرکز تولیدی در سطح جهانی در شمال ولز هستیم.

فازهای بعدی این پروژه شامل کارخانه بسته بندی و کارخانه دستمال کاغذی خواهد بود.

قابل ذکر است ابتدا کارخانه کاغذ شاتون در سال 1983 افتتاح شد.