علیرغم تداوم درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین و مرتبط با آن محیط اقتصادی منفی در روسیه، اکثر تولیدکنندگان پیشرو داخلی کاغذ قصد دارند به اجرای پروژه های سرمایه گذاری اعلام شده قبلی خود ادامه دهند.

یکی از آنها گروه شرکت های خمیر و کاغذ پرم است که اخیراً آغاز مرحله دوم پروژه Power of Paper را اعلام کرده است که شامل نوسازی دستگاه کاغذ سازی BDM-2 است.

طبق شرایط این پروژه، برنامه هایی برای ارتقاء وجود دارد مکانیسم های اصلی تجهیزات، که تولید کاغذ راه راه را 15٪ افزایش می دهد. علاوه بر این، یک بخش سنگ زنی و آماده سازی جدید نیز نصب خواهد شد که دستگاه های مقوا و کاغذ را با کاغذهای باطله در طول مدرن سازی بیشتر فراهم می کند.

در پایان سال 2020 اجرای مرحله اول پروژه سرمایه گذاری "قدرت کاغذ" به پایان رسید. یک سال قبل، این شرکت مدرن سازی دستگاه مقوا KDM-1 را تکمیل کرد. بیش از 1 میلیارد روبل برای نوسازی دستگاه کاغذ BDM-2 در مقوا و کاغذ فروشی شماره 1 Prikamsky Cardboard LLC اختصاص داده شده است.

منبع: https://papertoexport.com