تولیدکننده کاغذ اتریشی Laakirchen Papier AG افزایش قیمت خود را برای مقالات چاپی تا 1 آوریل 2022 به میزان 100 یورو در هر تن اعلام می کند. قیمت های جدید برای همه مشاغل جدید و همچنین برای ارسال های اضافی اعمال می شود.

Laakirchen Papier AG، واقع در Laakirchen (اتریش علیا) در تولید و توسعه کاغذهای انتشاراتی سازگار با محیط زیست و تخته ظروف سبک وزن بر اساس کاغذ بازیافتی برای بازار اروپا تخصص دارد.

در سال 2020، Laakirchen Papier AG به درآمد فروش حدود 230 میلیون یورو دست یافت و بیش از 400 کارمند را استخدام کرد.

Laakirchen Papier بخشی از گروه Heinzel است. این شرکت کاغذ SC را روی PM 11 با ظرفیت 330,000 تن در هر ساعت و مواد کیس موجدار بازیافتی روی PM 10 با ظرفیت 450,000 تن در هر ساعت تولید می کند.

منبع :papertoexport.com