ظرفیت KDM-۴ ۴۰۰۰۰۰ تن محصول در سال خواهد بود.

این شرکت اخیرا اعلام کرده است که کارخانه خمیر و کاغذ آرخانگلسک (APPM)، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خمیر و کاغذ روسیه، تولید مقوا از کاغذ باطله را آغاز خواهد کردو یک دستگاه جدید در نوودوینسک، استان آرخانگلسک ساخته خواهد شد.

راه اندازی این دستگاه برای سال 2024 پیش بینی می شود

به گفته این شرکت، چنین تصمیمی بر اساس اصول اولیه محیط زیست محور فعالیت های شرکت گرفته شده است.

ظرفیت خط تولید  400000 تن محصول در سال خواهد بود.
تولید جدید عمدتاً در بازار داخلی متمرکز خواهد شد. پس از راه اندازی دستگاه چهارم، ظرفیت کارخانه خمیر و کاغذ آرخانگلسک برای تولید مقوا بالغ بر 1 میلیون تن در سال خواهد بود.

کارخانه خمیر و کاغذ آرخانگلسک در سال 1940 تاسیس شد و یکی از شرکت های پیشرو در زمینه مواد شیمیایی چوب در روسیه و اروپا است. این شرکت در تولید مقوا و خمیر تجاری تخصص دارد. تنها سهامدار ACBK شرکت اتریشی Pulp Mill Holding GmbH است.

منبع :papertoexport.com