شرکت WestRock اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد یک کارخانه جعبه‌های کارتن جدید در لانگ‌ویو، واشنگتن بسازد تا تقاضای رو به رشد مشتریان منطقه‌ای WestRock در شمال غربی اقیانوس آرام را برآورده کند.

دیوید بی سیول، مدیر اجرایی WestRock، گفت: "کسب و کار بسته بندی کارتن WestRock در شمال غربی اقیانوس آرام، با روابط قوی با مشتریان در بازارهای رشد جذاب، به عملکرد خوب خود ادامه می دهد." کارخانه بسته بندی کارتن  جدید ما، تیم ما در این منطقه را قادر می سازد تا در آینده حتی بهتر به این مشتریان خدمات رسانی کند، با یک مرکز تولیدی پیشرفته که قابلیت ها و کارایی های جدیدی را برای مشتریان ما فراهم می کند.

این کارخانه جدید به تمام بخش‌های صنعتی و بازارهای شمال غربی اقیانوس آرام خدمت خواهد کرد.

پس از تکمیل، این کارخانه جدید جایگزین عملیات کارتن های موجود شرکت در Longview خواهد شد.

منبع : papertoexport.com