به گزارش Euwid، Mayr-Melnhof (MM) افزایش قیمت جدیدی را برای کارتن های بازیافتی و آستر پوشش داده شده اعلام کرده است.

این شرکت از 1 مارس 2022 مبلغ 155 یورو به ازای هر تن بیشتر برای همه تحویل ها دریافت خواهد کرد. «افزایش قیمت اعلام شده در پاییز و اخیراً اجرا شده متأسفانه برای پوشش پایدار هزینه‌های خرید به شدت افزایش یافته ما کافی نیست.

علاوه بر این، ما در ژانویه 2022 با افزایش شدید بیشتری در تمام هزینه ها روبرو هستیم.

منبع: https://papertoexport.com