گزارش‌ قیمت کاغذهای بازیافتی هفته گذشته همگی برای گریدها ثابت بودند و تغییرات جزئی در آخرین مقادیر شاخص امسال که امروز منتشر شد، صرفاً ناشی از اثر ارزی بود (یورو در هفته گذشته ۰.۸٪ در برابر ارزهای غیر اروپایی ضعیف شد).

Stora Enso با افزایش انعطاف‌پذیری در تولید و افزایش ظرفیت تا حدود 10 درصد، در کارخانه کرافت لاینر Varkaus خود در فنلاند سرمایه‌گذاری خواهد کرد. 
این پروژه همچنین شامل افزایش استفاده از کاغذ  بازیافتی است و تا پایان سال 2022 تکمیل خواهد شد. 

گزارش‌ قیمت کاغذهای بازیافتی  هفته گذشته همگی برای گریدها ثابت بودند و تغییرات جزئی در آخرین مقادیر شاخص امسال که امروز منتشر شد، صرفاً ناشی از اثر ارزی بود (یورو در هفته گذشته 0.8٪ در برابر ارزهای غیر اروپایی ضعیف شد). شاخص PIX Kraftliner ما 23 سنت یا 0.03 درصد افزایش یافت و به 868.01 یورو در تن رسید. 
کرافت لاینر پیکس سفید 26 سنت یا 0.03 درصد افزایش یافت و به 883.91 یورو در تن رسید. 
PIX Testliner 2 با 15 سنت یا 0.02 درصد افزایش، در 692.56 یورو در تن بسته شد. 
PIX Testliner 3  13  سنت یا 0.02 درصد پیشرفت کرد و به 679.59 یورو در تن رسید.  در نهایت، PIX RB-Fluting با 15 سنت یا 0.02 درصد افزایش یافت و به 668.91 یورو در تن بسته شد

منبع :

https://potgco.com/