کارخانه mondi در مجاورت شهر Ekaterinburg قرار داشته و به تولید محصولات بسته‌بندی منعطف همچون مواد غذایی، مواد بهداشتی و  بسته‌بندی وسایل خانگی به فعالیت مشغول است و این کارخانه خدمات خود را به بازارهای داخلی و منطقه‌ای ارائه می‌دهد. میزان فروش این کارخانه در سال ۲۰۱8 بالغ بر ۲۹ میلیون یورو برآورد شده است. به گفته شرکت Mondi هدف از این اقدام افزایش قدرت نفوذ این شرکت در بازار داخلی روسیه در زمینه بسته‌بندی عنوان شده است.

علاوه بر این، این شرکت قصد دارد ۹۰% از سهام شرکت kalenobel در ترکیه را به ارزش ۹۰ میلیون یورو خریداری نماید. شرکت Kalenobel در حال حاضر به تولید بسته‌بندی‌های منعطف برای استفاده در بستنی و سایر کاربردها مشغول است. عمده محصولات این کارخانه به اروپای غربی، خاورمیانه و شمال آفریقا صادر می‌گردد.