مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساستنظيم دوباره

محصولات فروشگاه

ورق کارتن سه لایه و پنج لایه

محصول قيمت
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

202,500 ﷼ 1402/05/08
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

194,500 ﷼ 1402/05/08
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

189,500 ﷼ 1402/05/08
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

192,500 ﷼ 1402/05/08
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100, 110, 120, 130, 140, 150, 160

همدان - ملایر

184,500 ﷼ 1402/05/08