رئیس انجمن وارد کنندگان کاغذ گفت: چنانچه نوساناتی نیز در بازار کاغذ دیده می شود برگرفته از نوسانات قیمت کاغذ در بازارهای جهانی و افزایش قیمت حمل و جهانی بوده لذا با توجه به این امر چنانچه نوساناتی هم در سطح بازار وجود دارد همخوانی قابل قبولی را در برداشته است.

حسن میرباقری در گفت‌و‌گو با میزان پیرامون قیمت کاغذ گفت: قیمت کاغذ با تعاملی که بین واردکنندگان و وزارت صمت به وجود آمده توانسته زمینه ثبات در بازار کاغذ را فراهم کند.

وی در همین راستا ادامه داد: چنانچه نوساناتی نیز در بازار دیده می شود برگرفته از نوسانات قیمت کاغذ در بازارهای جهانی و افزایش قیمت حمل و جهانی است، لذا با توجه به این امر وجود برخی نوسانات همخوانی قابل قبولی را با شرایط موجود جهانی دارد.

ثبات در بازار کاغذ

میرباقری به واردات کاغذ اشاره و ابراز کرد: واردکنندگان کاغذ برای فروش کاغذ‌های خود در بازار و بازگشت سرمایه‌ اقدام به فروش کاغذ‌ها با سودهای بسیار ناچیز کرده اند لذا کاغذ به اندازه کافی و با قیمت‌ مناسب در بازار وجود دارد.

وی اشاره ای به عوارض گمرک داشت و ابراز کرد: نرخ جدید اعمال شده بر عوارض گمرک تاثیر خود را بر واردات داشته اما همکاری انجمن وارد کنندگان کاغذ و وزارت صمت تا حد زیادی در مقابل افزایش قیمت ها ایستاده است.

قیمت کاغذ در بازار جهانی تعیین کننده است

رئیس انجمن وارد کنندگان کاغذ بار دیگر بر افزایش قیمت کاغذ در بازار جهانی تاکید و ابراز کرد: نقش افزایش قیمت کاغذ در بازار و افزایش قیمت تمام شده حمل و نقل جهانی از سال گذشته بیشترین تاثیر را بر قیمت کاغذ در داخل داشته و اصلاح این عوامل خارج از توان ما بوده است.

لزوم شکل گیری سازو کار بورس

میرباقری پیرامون وارد شدن کاغذ به بورس خاطرنشان کرد: چنانچه ساز و کارهای بورس چه برای واردکنندگان و مصرف کنندگان فراهم شود با دولت و دستورات ابلاغه شده همراهی خواهیم داشت اما باید توجه شود که قانون برای همه واردکنندگان یکسان باشد و این قانون تنها برای افرادی خاص به اجرا گذاشته نشود. انجمن کاغذ و مقوا همواره با تصمیمات قانونی و دولتی همراهی کرده و این مهم را در جهت حل مشکلات و منافع جامعه مد نظر گرفته است.