مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسصنایع سلولزی کاغذ و ورق کارتن سرو گیلان

15692f02-31ea-414c-a208-edfad2414310

تولیدکننده ورق های سه لایه و پنج لایه کارتن

* عرض های تولیدی: 180 - 200 - 210 - 220       *فلوت تولیدی: B - C       *کات آف دوبل: دارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/10/07

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

74,450 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

74,200 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

78,650 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

70,000 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

65,500 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت سرو گیلان

ورق سه لایه کارتن

B-C

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

69,700 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

106,750 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - فلوتینگ - بازیافت سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

110,950 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

111,250 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

115,400 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

119,900 ﷼ 1402/04/18
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر سرو گیلان

ورق پنج لایه کارتن

BC

180, 200, 210, 220

شهر صنعتی رشت

115,700 ﷼ 1402/04/18