مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسآئین کارتن شمال

aeen_carton

شرکت آئین کارتن شمال بعنوان یکی از بزرگترین کارخانجات تولیدکننده انواع کارتن و ورق کارتن در کشور و منطقه گیلان از سال 1374 در شهر صنعتی رشت شروع به فعالیت نموده است. این شرکت در زمینه تولید انواع ورق کارتن 3 ، 5 و 7 لایه و همچنین تولید انواع کارتن با چاپ حرفه ای 4 رنگ و ساخت انواع کارتن های لمینتی مشغول فعالیت می باشد.

* عرض های تولیدی: 200 - 210 -220 -230 - 240 - 250      *فلوت تولیدی: E - B - C

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1402/04/05

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

69,300 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

77,800 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

77,100 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

85,600 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

93,400 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

106,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

113,800 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

125,400 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

114,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

122,300 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

133,900 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

88,700 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

96,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

97,200 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

105,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت آئین کارتن شمال

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

116,600 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

116,400 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

153,100 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

161,600 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

169,400 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

187,200 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

142,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

149,800 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

167,600 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

150,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

158,300 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

176,100 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

124,200 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آئین کارتن شمال

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

200, 210, 220, 230, 240, 250

شهر صنعتی رشت

132,700 ﷼ 1402/04/17