مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسنگین کاسپین

logo_763985953

این مجموعه در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه تولید کارتن از ورق آماده آغاز نموده و جهت پیشبرد اهداف خود در مسیری هدفمند و مشتری مدار سعی در بهبود روند کیفی تولیدات خود نموده است که با تجربیات گرانقدر گذشته و سابقه ای درخشان در امر چاپ و بسته بندی و به کار گماشتن نیروهای متخصص ومجرب ونیز با استفاده از تکنولوژی مدرن و ماشین آلات پیشرفته توانسته است با جلب رضایت واعتماد صاحبان صنایع گامی بزرگ در صنعت بسته بندی بردارد.

* عرض های تولیدی: 180 - 200 - 210 - 220    *فلوت تولیدی: C - B - E   * کات آف دوبل: دارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1402/01/29

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

88,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

96,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

106,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

113,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

118,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

110,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

101,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

123,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - کرافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

138,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - تست لاینر نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

133,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

125,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن سه لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 180, 200, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

116,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

144,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

151,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

159,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

174,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

156,500 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

178,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

166,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

194,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

189,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید ایرانی - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

180,000 ﷼ 1402/04/17
ورق کارتن پنج لایه سفید ایرانی - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت نگین کاسپین

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

180, 200, 210, 220

قزوین - شهرک صنعتی لیا

181,000 ﷼ 1402/04/17