مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسمجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین

logo2-3

صنایع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان که در حال حاضر بزرگترین کارخانه کاغذسازی ایران با ظرفیت تولید سالانه 17000 تن می باشد، در سال 2014 با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 15 هکتار واقع در منطقه صنعتی شهر زنجان تاسیس شده است.

اطلاعات بیشتر

کاغذ
محصول قيمت
کاغذ فلوتینگ 115 راشا کاسپین

100 تا 250

115

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1401/11/26
کاغذ فلوتینگ 125 راشا کاسپین

100 تا 250

125

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1402/05/22
کاغذ شبه کرافت 115 راشا کاسپین

100 تا 250

115

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1401/11/26
کاغذ شبه کرافت 125 راشا کاسپین

100 تا 250

125

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1402/05/22
کاغذ کرافت 125 راشا کاسپین

100 تا 250

125

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1401/11/26
کاغذ سوپر کرافت 120 راشا کاسپین

100 تا 250

120

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1402/05/22
کاغذ سفید اکونومی 127 راشا کاسپین

100 تا 250

127

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1402/05/22
کاغذ سفید راشا 125 راشا کاسپین

100 تا 250

125

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1402/05/22
کاغذ شبه کرافت 175 گرم راشا کاسپین

100 تا 250

175

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1401/11/26
کاغذ سوپر کرافت 170 گرم راشا کاسپین

100 تا 250

170

تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم 1401/11/26