مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسمیثم کاغذ اصفهان

meisam

اطلاعات بیشتر

کاغذ
محصول قيمت
کاغذ کرافت KLM میثم اصفهان 125 گرم

100-140 و 240-220

200

276,000 ﷼
واحد فروش: کیلوگرم 1402/04/26
کاغذ کرافت TLM میثم اصفهان 125 گرم

100-140 و 240-220

125

237,000 ﷼
واحد فروش: کیلوگرم 1402/02/05
کاغذ کرافت KLM میثم اصفهان 200 گرم

100-140 و 240-220

125

290,000 ﷼
واحد فروش: کیلوگرم 1402/02/05
کاغذ فلوتینگ میثم اصفهان 125 گرم

100-140 و 240-220

127

190,000 ﷼
واحد فروش: کیلوگرم 1402/02/05