مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسپوشش کارتن اسپادانا

armpooshesh4

کارخانه ورق سازی پوشش کارتن اسپادانا از سال ۱۳99 فعالیت خود را در زمینه تولید ورق کارتن سه لایه و پنج لایه در شهرک صنعتی رازی اصفهان آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 300 هزار متر مربع ورق 3 لایه و 5 لایه را دارد. 

* عرض های تولیدی: 200-210-220-240          * فلوت تولیدی: B-C     * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1402/08/27

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

84,300 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

95,200 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

110,100 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

97,100 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

101,700 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

92,800 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

112,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

119,800 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

129,000 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

142,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

121,100 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

122,300 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

115,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

106,500 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

135,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

123,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

131,500 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

140,600 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

152,900 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

132,600 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/07/23
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

142,100 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

149,800 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

148,100 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

163,400 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

156,800 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

154,000 ﷼ 1402/08/30
ورق کارتن پنج لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

167,400 ﷼ 1402/08/30