مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
پوشش کارتن اسپادانا

armpooshesh4

کارخانه ورق سازی پوشش کارتن اسپادانا از سال ۱۳99 فعالیت خود را در زمینه تولید ورق کارتن سه لایه و پنج لایه در شهرک صنعتی رازی اصفهان آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 300 هزار متر مربع ورق 3 لایه و 5 لایه را دارد. 

* عرض های تولیدی: 200-210-220-240          * فلوت تولیدی: B-C     * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/11/04

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

71,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

79,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

92,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

86,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

85,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

78,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

92,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

99,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

106,900 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

115,800 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

100,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

102,700 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

94,300 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

87,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

111,200 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

98,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

104,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

113,100 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

122,000 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

106,600 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید سفارش
ورق سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

115,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

124,600 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

122,400 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

138,100 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

131,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

130,200 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200,210,220,240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

140,200 ﷼ سفارش