مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسپوشش کارتن اسپادانا

armpooshesh4

کارخانه ورق سازی پوشش کارتن اسپادانا از سال ۱۳99 فعالیت خود را در زمینه تولید ورق کارتن سه لایه و پنج لایه در شهرک صنعتی رازی اصفهان آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 300 هزار متر مربع ورق 3 لایه و 5 لایه را دارد. 

* عرض های تولیدی: 200-210-220-240          * فلوت تولیدی: B-C     * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1402/03/27

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

81,900 ﷼ 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

92,500 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

106,900 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

100,200 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

98,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

90,100 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

109,200 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

116,400 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

125,300 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

138,300 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید نیشابور - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

117,600 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

118,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

112,100 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

103,400 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سوپر کرافت - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

131,500 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

119,900 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

127,700 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

136,500 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

148,500 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

128,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - سوپر کرافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/03/04
ورق کارتن سه لایه سفید کیهان - فلوتینگ - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق سه لایه کارتن

B-C

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

تماس بگیرید 1401/07/23
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

138,000 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

145,500 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

143,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

165,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

156,800 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

155,700 ﷼ 1402/04/07
ورق کارتن پنج لایه سوپر کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر پوشش کارتن اسپادانا

ورق پنج لایه کارتن

BC

200, 210, 220, 240

اصفهان - شهرک صنعتی رازی

167,600 ﷼ 1402/04/07