مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسنوین فلوت پارسیان

logo_-_novin_folot

کارخانه نوین فلوت پارسیان از سال ۱۳89 فعالیت خود را در زمینه تولید ورق کارتن سه لایه و پنج لایه آغاز کرد. این شرکت با بهره گیری از ماشین آلات به روز توان تولید روزانه 130 هزار متر مربع ورق کارتن 3 لایه و 5 لایه را دارد. تولید سینگل نیز از دیگر فعالیت های این مجموعه می باشد.

* عرض های تولیدی: 120-130-140-150-160-180-200-210-220     * فلوت تولیدی: E-C-B     * کات آف دوبل: عرض 220 دارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/07/27

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت نوین فلوت پارسیان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت نوین فلوت پارسیان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت نوین فلوت پارسیان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نوین فلوت پارسیان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت نوین فلوت پارسیان

ورق پنج لایه کارتن

C-B-E

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13
ورق کارتن پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر نوین فلوت پارسیان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220

تهران - شهرک صنعتی ایوانکی

تماس بگیرید 1402/04/13