مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساسپارس کارتن سپاهان

pars_carton_sepahan_2009490553_1857768394

تولیدکننده انواع سینگل 

*عرض های تولیدی: 40 تا 240             *فلوت تولیدی: E - B 

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1400/09/28

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
سینگل بازیافت - بازیافت پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1401/04/11
سینگل تست لاینر - بازیافت پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1400/10/30
سینگل کرافت - بازیافت پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1400/10/30
سینگل سفید - بازیافت پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1403/04/30
سینگل بازیافت - فلوتینگ پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1400/10/30
سینگل تست لاینر - فلوتینگ پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1400/10/30
سینگل کرافت - فلوتینگ پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1400/10/30
سینگل سفید - فلوتینگ پارس کارتن سپاهان

سینگل فیس

B-E

240

اصفهان - شهرک صنعتی مبارکه

تماس بگیرید 1403/04/30