مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساس
آرمان کارتن ملایر

logor

شرکت آرمان کارتن ملایر در سال 1386 با هدف بسته بندی محصولات صادراتی کارخانه های استان همدان با مدیریت محمد جوکار شروع به کار نمود. مدیریت این مجموعه همواره کیفیت محصول و رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت نیل به این هدف در سال 93 دستگاه های جدید خریداری نمود. در همین راستا تولید روزانه این مجموعه به 120000 متر ورق سه لایه و پنج لایه افزایش یافت.

* عرض های تولیدی: 100-110-120-130-140-150-160       * فلوت تولیدی: B-C-E       * کات آف دوبل: ندارد

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/07/18

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

119,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

112,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

106,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

112,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

105,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

99,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

102,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

109,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

96,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

102,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

95,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

89,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

95,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

89,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

88,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

82,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

76,500 ﷼ سفارش
ورق سه لایه بازیافت - فلوتینگ - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

83,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

167,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

160,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

154,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

160,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

153,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه سفید راشا - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

147,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

157,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

150,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

144,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - کرافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

150,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

143,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

137,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

136,500 ﷼ سفارش
ورق پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت آرمان کارتن ملایر

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

100,110,120,130,140,150,160

همدان - ملایر

130,500 ﷼ سفارش