نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مزایده 2248 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ و مجله باطله

مزایده 2248 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ و مجله باطله

مزایده هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۱۴ ۱۲:۲۸:۰۰0
مزایده 2246 - فروش 1200 تن ضایعات کاغذ

مزایده 2246 - فروش 1200 تن ضایعات کاغذ

مزایده هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۱۱ ۱۶:۰۴:۰۰2
شرکت نیک پوشش

شرکت نیک پوشش

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۹-۱۰ ۱۲:۲۱:۰۰6
منگنه دستی مجهز به Plc

منگنه دستی مجهز به Plc

ماشین آلات دست دوم و نو کارتن سازیتهران245 میلیون تومان۱۴۱۲-۰۹-۱۰ ۱۲:۲۱:۰۰4
دستگاه منگنه دستی مجهز به پدال برقی

دستگاه منگنه دستی مجهز به پدال برقی

ماشین آلات دست دوم و نو کارتن سازیتهران95 میلیون تومان۱۴۱۲-۰۹-۱۰ ۱۰:۵۳:۰۰4
دستگاه برش دیسکی دهنه 2/50

دستگاه برش دیسکی دهنه 2/50

ماشین آلات دست دوم و نو کارتن سازیتهران530 میلیون تومان۱۴۱۲-۰۹-۱۰ ۱۰:۴۰:۰۰14
مناقصه 915 - خرید 35/000 عدد کارتن بسته بندی

مناقصه 915 - خرید 35/000 عدد کارتن بسته بندی

مناقصه هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۹ ۱۲:۱۴:۰۰6
مزایده 2243 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه

مزایده 2243 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه

مزایده هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۹ ۱۲:۰۸:۰۰1
مناقصه 914 - خرید 50/000 عدد کارتن بسته بندی

مناقصه 914 - خرید 50/000 عدد کارتن بسته بندی

مناقصه هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۶ ۱۲:۰۶:۰۰12
مناقصه 913 - خرید 30/000 عدد کارتن

مناقصه 913 - خرید 30/000 عدد کارتن

مناقصه هاتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۵ ۱۵:۴۴:۰۰3
لمینیت دستی نو

لمینیت دستی نو

ماشین آلات دست دوم و نو کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۲ ۱۲:۱۳:۰۰24
دستگاه چاپ تک رنگ

دستگاه چاپ تک رنگ

ماشین آلات دست دوم و نو کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۹-۰۲ ۱۲:۰۱:۰۰26