نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مزایده 2237 - فروش 50 تن ضایعات کارتن

مزایده 2237 - فروش 50 تن ضایعات کارتن

مزایده هاالبرز---۱۴۱۲-۰۹-۰۵ ۱۵:۲۲:۰۰0
مزایده 2235 - فروش 25 تن ضایعات نسخ و کاغذ باطله

مزایده 2235 - فروش 25 تن ضایعات نسخ و کاغذ باطله

مزایده هاالبرز---۱۴۱۲-۰۸-۲۹ ۱۲:۲۷:۰۰0
مرکب شیمی رنگ

مرکب شیمی رنگ

رنگ و مرکبالبرز---۱۴۱۲-۰۸-۲۸ ۱۵:۳۷:۰۰267
 ابتکار اندیشان مهر

ابتکار اندیشان مهر

چاپخانه و کارتن سازیالبرز---۱۴۱۲-۰۸-۱۵ ۱۰:۲۳:۰۰10
روناس شیمی پرگاس تجارت

روناس شیمی پرگاس تجارت

رنگ و مرکبالبرز---انقضا نامحدود48
مزایده 2197 - فروش 25 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده 2197 - فروش 25 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده هاالبرز---۱۴۱۲-۰۷-۲۴ ۱۲:۰۲:۰۰0
مزایده 2169- فروش 104 تن کارتن سالم و خمیری به صورت روزانه

مزایده 2169- فروش 104 تن کارتن سالم و خمیری به صورت روزانه

مزایده هاالبرز---۱۴۱۲-۰۶-۲۴ ۱۲:۴۹:۰۰0
فرآوری فروکتوز ناب

فرآوری فروکتوز ناب

مواد شیمیایی(چسب و نشاسته و...)البرز---۱۴۱۱-۰۹-۱۰ ۱۱:۰۹:۰۰130
مزایده 2107 - فروش 40 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده 2107 - فروش 40 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده هاالبرز---۱۴۱۱-۰۷-۰۴ ۱۵:۵۵:۰۰0
مزایده 2101 - فروش 25 تن ضایعات کارتن

مزایده 2101 - فروش 25 تن ضایعات کارتن

مزایده هاالبرز---۱۴۱۱-۰۶-۲۲ ۱۰:۴۹:۰۰0
مزایده 2100 - فروش 500 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه

مزایده 2100 - فروش 500 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه

مزایده هاالبرز---۱۴۱۱-۰۶-۲۲ ۱۰:۱۹:۰۰0
ابتکار اندیشان مهر

ابتکار اندیشان مهر

ورق سازیالبرز---انقضا نامحدود254