نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مناقصه 874 - خرید 500 هزار عدد کارتن

مناقصه 874 - خرید 500 هزار عدد کارتن

مناقصه هاگیلان---۱۴۱۲-۰۶-۱۴ ۱۱:۳۷:۰۰6
مزایده 2146 - فروش 263954 کیلوگرم انواع کاغذ RTB (کرافت.تست.تست‌لاینر)

مزایده 2146 - فروش 263954 کیلوگرم انواع کاغذ RTB (کرافت.تست.تست‌لاینر)

مزایده هاگیلان---۱۴۱۱-۱۰-۲۵ ۱۲:۰۳:۰۰1
مناقصه 816 - خرید خمیرکاغذ و یا کاغذکارتنی به‌صورت کارمزدی

مناقصه 816 - خرید خمیرکاغذ و یا کاغذکارتنی به‌صورت کارمزدی

مناقصه هاگیلان---۱۴۱۱-۰۸-۲۶ ۱۱:۴۲:۰۰0
مزایده 2093 - فروش 21/5 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده 2093 - فروش 21/5 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده هاگیلان---۱۴۱۱-۰۶-۱۴ ۰۸:۵۱:۰۰0
مناقصه 793 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی محصولات لبنی

مناقصه 793 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی محصولات لبنی

مناقصه هاگیلان---۱۴۱۱-۰۶-۰۴ ۱۲:۴۱:۰۰0
مزایده 2085 - فروش 22 تن ضایعات کاغذ باطله و کاغذ بلامصرف

مزایده 2085 - فروش 22 تن ضایعات کاغذ باطله و کاغذ بلامصرف

مزایده هاگیلان---۱۴۱۱-۰۵-۳۱ ۰۹:۳۰:۰۰0
صنایع کاغذ سازی دلتا سلولز سفید رود

صنایع کاغذ سازی دلتا سلولز سفید رود

کاغذ سازیگیلان---۱۴۱۰-۱۱-۱۵ ۱۲:۲۴:۰۰272
پیشگامان ظهور صنعت

پیشگامان ظهور صنعت

کاغذ سازیگیلان---۱۴۱۰-۱۱-۱۴ ۱۴:۳۱:۰۰225
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)

صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)

کاغذ سازیگیلان---۱۴۱۰-۱۱-۱۱ ۰۹:۵۹:۰۰238
صنایع بسته بندی کارتن شمال

صنایع بسته بندی کارتن شمال

ورق سازیگیلان---۱۴۱۰-۰۸-۰۸ ۱۶:۰۹:۰۰167
رضوان کارتن

رضوان کارتن

ورق سازیگیلان---۱۴۱۰-۰۷-۱۷ ۱۰:۱۰:۰۰171
رضوان کارتن

رضوان کارتن

کاغذ سازیگیلان---۱۴۱۰-۰۷-۱۷ ۰۹:۵۲:۰۰263