نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
مزایده 2236 - فروش 50 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده 2236 - فروش 50 تن ضایعات کاغذ باطله

مزایده هاکرمان---۱۴۱۲-۰۹-۰۲ ۰۹:۵۹:۰۰0
مناقصه 872- خرید 20 میلیون عدد پاکت شیر استریل

مناقصه 872- خرید 20 میلیون عدد پاکت شیر استریل

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۲-۰۶-۰۶ ۱۳:۴۹:۰۰4
مناقصه 863- خرید 20 میلیون عدد پاکت شیر استریل

مناقصه 863- خرید 20 میلیون عدد پاکت شیر استریل

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۲-۰۵-۲۶ ۱۳:۴۶:۰۰0
مناقصه 853- خرید 220 هزار کارتن تلسکوپی

مناقصه 853- خرید 220 هزار کارتن تلسکوپی

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۲-۰۴-۱۷ ۱۶:۴۹:۰۰5
مناقصه 851- خرید 90 هزرار عدد کارتن 3 لایه

مناقصه 851- خرید 90 هزرار عدد کارتن 3 لایه

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۲-۰۴-۰۸ ۱۴:۰۵:۰۰8
مناقصه 809 - خرید انواع کارتن مصرفی مورد نیاز

مناقصه 809 - خرید انواع کارتن مصرفی مورد نیاز

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۱-۰۸-۰۳ ۱۰:۱۳:۰۰1
مناقصه 782 - خرید 320/000 عدد کارتن سه لایه و پنج لایه چاپدار و لمینتی

مناقصه 782 - خرید 320/000 عدد کارتن سه لایه و پنج لایه چاپدار و لمینتی

مناقصه هاکرمان---۱۴۱۱-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۷:۰۰4
مزایده 2053 - فروش 100 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه

مزایده 2053 - فروش 100 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه

مزایده هاکرمان---۱۴۱۱-۰۳-۱۰ ۰۸:۴۶:۰۰2
چاپ صنعتی حروف باران

چاپ صنعتی حروف باران

چاپخانه و کارتن سازیکرمان---۱۴۱۰-۰۸-۱۸ ۱۱:۴۱:۰۰149
ضایعات آباده

ضایعات آباده

آخال و ضایعاتکرمان---۱۴۱۰-۰۷-۲۷ ۱۰:۴۸:۰۰165
تاجیک

تاجیک

آخال و ضایعاتکرمان---۱۴۱۰-۰۷-۲۷ ۱۰:۳۲:۰۰150
ضایعات شریفی

ضایعات شریفی

آخال و ضایعاتکرمان---۱۴۱۰-۰۷-۲۵ ۱۰:۴۹:۰۰157