جستجو در بانک اطلاعات

ماشین آلات کارتن سازی
بانک اطلاعات

حسنی
استان: تهران
تاپ ماشین
45,000,000 تومان
کارخانه: تاپ ماشین
استان: تهران
نام مدیر عامل: شقاقی
green fild
کارخانه: green fild
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای احمد دستجردی فیاض
خدمات فنی داودی
کارخانه: خدمات فنی داودی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سعید داودی
ایپک
کارخانه: ایپک
استان: تهران
نام مدیر عامل: علیرضا طالب زاده
hi - pack
کارخانه: hi - pack
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سید حسین صالحی
صدرا طرح و تجهیز اسپادانا
کارخانه: صدرا طرح و تجهیز اسپادانا
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای محمودپور
شرکت مهندسی فانه صنعت
کارخانه: شرکت مهندسی فانه صنعت
استان: تهران
ماشین سازی احمدی
کارخانه: ماشین سازی احمدی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حیدر احمدی
صنایع شهید باقری
کارخانه: صنایع شهید باقری
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای محمد تقی حاجی نجار
ماشین سازی حرفه و فن
کارخانه: ماشین سازی حرفه و فن
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داوود تات داودی
شرکت بازرگانی ماشین آلات پنساره
کارخانه: شرکت بازرگانی ماشین آلات پنساره
استان: تهران
نام مدیر عامل: علی اکبر کشاورز زاده