جستجو در بانک اطلاعات

ماشین آلات کارتن سازی
بانک اطلاعات

نگین ماشین
کارخانه: ماشین سازی نگین ماشین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: جناب آقای مهندس حسینی
دیاپک
کارخانه: ماشین سازی دیاپک
استان: قم
مقصودجو
کارخانه: ماشین سازی مقصودجو
استان: تهران
 ماشین سازی رضازاده
کارخانه: رضازاده
استان: تهران
نام مدیر عامل: رضازاده
ماشین سازی عدالت
کارخانه: ماشین سازی عدالت
استان: تبریز
اسماعیل زاده
کارخانه: اسماعیل زاده
استان: مازندران
کارتن ماشین
کارخانه: کارتن ماشین
استان: تهران
دستگاه کارتن سازی ماشین الات کارتن سازی نوروزی
کارخانه: پاکدشت
نام مدیر عامل: جناب آقای مهندس مسعود نوروزی
تاپ ماشین
کارخانه: تاپ ماشین
استان: تهران
نام مدیر عامل: شقاقی
اس دی پک
کارخانه: داودی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سعید داودی
ایپک
کارخانه: ایپک
استان: تهران
نام مدیر عامل: علیرضا طالب زاده
hi - pack
کارخانه: hi - pack
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سید حسین صالحی