این تور در تاریخ 21-12 آپریل 2015 (21 فروردین تا 1 اردیبهشت 94) در کشورهای چین و تایلند برگزار شد. نمایشگاه SinoCorrugated 2015 در شهر شانگهای و به مدت 4 روز، پذیرای بازدیدکنندگان سراسر جهان بود.

 photo 3

5s

sino15 191

6
 
721
 
sino15 17
 
367
 
sino15 52
 
sino15 33
 
sino15 15
 
image 23d7a4498ec5550c9e79b9611043a50fadecfa729be321ff836b505b060ab410 V
 
photo 1 2
 
sino15 26
 
photo 5 1
 
sino15 16
 
sino15 6
 
sino15 14
 
 
گروه کارتن اینفو، پس از حضور در نمایشگاه و بازدید از اماکن تفریحی شانگهای، جهت بازدید از جاذبه های تفریحی به پوکت سفر کردند.
 
1
 
image 50038c0930cd93a12684e177f0b4636e724ea86b87998fe6278649e8a71b4e97 V
 
image abfee714c32d8793fdba83db303f9138ceb4b31edf023c971d449e67d30f780a V
 
sino15 47
 
sino15 56