چاپخانه و کارتن سازی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
صنایع سلولزی پیشگام وحدت آریا

صنایع سلولزی پیشگام وحدت آریا

چاپخانه و کارتن سازیقم---۱۴۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴:۳۱:۰۰13
صنایع چاپ و بسته بندی دقیق

صنایع چاپ و بسته بندی دقیق

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۱۰-۱۰ ۱۲:۱۰:۰۰30
برزین کارتن پارس

برزین کارتن پارس

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۱۰-۰۹ ۱۱:۲۰:۰۰19
نفیس کارتن زرین

نفیس کارتن زرین

چاپخانه و کارتن سازیمرکزی---۱۴۱۲-۰۹-۱۶ ۱۳:۲۵:۰۰30
شرکت نیک پوشش

شرکت نیک پوشش

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۹-۱۰ ۱۲:۲۱:۰۰28
صنایع بسته بندی  کاسپین کارتن

صنایع بسته بندی کاسپین کارتن

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۸-۲۵ ۱۳:۱۸:۰۰49
شرکت نایلون چاپ نگین

شرکت نایلون چاپ نگین

چاپخانه و کارتن سازیاصفهان---۱۴۱۲-۰۸-۲۱ ۱۲:۰۸:۰۰37
چاپ وبسته بندی صوفی

چاپ وبسته بندی صوفی

چاپخانه و کارتن سازیتهران---انقضا نامحدود34
 ابتکار اندیشان مهر

ابتکار اندیشان مهر

چاپخانه و کارتن سازیالبرز---۱۴۱۲-۰۸-۱۵ ۱۰:۲۳:۰۰52
کارتن سازی شکیل

کارتن سازی شکیل

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۷-۲۹ ۱۲:۱۴:۰۰49
کارتن ابوذر اسلام شهر

کارتن ابوذر اسلام شهر

چاپخانه و کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۷-۲۸ ۱۱:۵۸:۰۰54
نگین کارتن ارژن

نگین کارتن ارژن

چاپخانه و کارتن سازیفارس---۱۴۱۲-۰۷-۲۸ ۰۹:۱۹:۰۰56