ترنج پارس کویر
کارخانه: شرکت ترنج پارس کویر
استان: یزد
نام مدیر عامل: مهندس محمد حسین شریف فرد
ترنج پارس کویر
کارخانه: ترنج پارس کویر
استان: یزد
نام مدیر عامل: مهندس محمد حسین شریف فرد
ماهان سلولز پارس
کارخانه: ماهان سلولزپارس
استان: یزد
نام مدیر عامل: مهندس محمد امین مقدم
شرکت کارتن بهار بعثت
کارخانه: میبد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای امامی
کارخانه: چاپ و بسته بندی محبوب
استان: یزد
نام مدیر عامل: علیرضا محبوب نیا
پرشیا ایساتیس
کارخانه: پرشیا ایساتیس یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: جناب آقایان محمدعلی جوکار و محمود کریمی
صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز
کارخانه: صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای جعفر آیت الهی
پارس دوک
کارخانه: پارس دوک
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای علی اشرف خراسانی
مجتمع سلولزی کیان آریانا کویر
کارخانه: مجتمع سلولزی کیان آریانا کویر
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مهرداد