تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/04/05 1398/04/06

خرید 200 بسته 500 برگی کاغذ آ4 و آ5 گراماژ 80 

071-36479531
1398/04/05 1398/04/15

خرید 4000 بسته کاغذ آ4 و آ5 

021-64458090
1398/04/05 1398/04/12

خرید 40/000 بسته کاغذ آ4 

021-66948455
1398/04/03 1398/04/04

خرید 25 بسته 500 برگی کاغذ تحریر 80 گرم

071-38337941 و 38337945-071
1398/04/03 1398/04/05

خرید 250 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

058-32235797

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.