تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/12/27 1397/12/28

خرید 150 بسته کاغذ آ4 تحریر کپی مکس 

056-32400051
1397/12/27 1397/12/27

خرید 3000 بسته کاغذ تحریر آ4 گراماژ 80

071-37270280
1397/12/27 1397/12/28

خرید 5000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 تحریر 80 گرم کپی مکس 

038-32222011
1397/12/27 1397/12/29

خرید 3000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80 

021-82233600 و 82233738-021
1397/12/27 1398/01/18

خرید کاغذ آ4 کپی 

026-32568719

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.